Adatvédelmi nyilatkozat - GDPR!

Az ALL-FEDER KFT. (adószám: 11679709-2-06, székhely: 6900 Makó, Szegedi utca 9-13.) nem áll semmilyen reklámcéggel kapcsolatban, így a regisztrált személyek és vevők adatait titkosan kezeli, kizárólag saját célra használja fel, az harmadik félnek nem adja ki!

Amennyiben bármilyen észrevétele van, azt kérjük haladéktalanul jelezze felénk!

Adatvédelmi tisztségviselő: Baranyi Norbert

2018. május 25-től az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE kötelezővé teszi az európai adatvédelmi rendeletet, amelyet itt megtalálsz!

Adavédelmi tájékoztató


Adatvédelmi tájékoztató 

A(z) ALL-FEDER KFT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 

Az adatkezelő címe: 6900 Makó, Szegedi utca 9-13.
Az adatkezelő elérhetősége: +36-30-488-0260, allfederkft@gmail.com vagy agytolltisztitas@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, hírlevél, saját nyereményjáték (utóbbiakhoz külön hozzájárulás szükséges!)

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- ALL-FEDER KFT. és Magyar Posta Zrt. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai. 
- alkalomszerűen külső szállítók lehetnek (GLS, DPD, UPS)

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően a NAV által előírt jogszabályokat figyelembe vével akár 10 évig is megőrizzük (értendő számlák, hozzá tartozó egyéb kiegészítő dokumentumokat!)!

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)