loading

Vásárlási szabályok és feltételek (ÁSZF)

Elektronikus termékértékesítésre vonatkozó
általános szerződési feltételek

Tisztelt Látogatónk!

A jelen dokumentum a ALL-FEDER KFT. által üzemeltetett internetes weboldalon elérhető internetes áruházban történő vásárlás általános feltételeit tartalmazza.


Ön (a továbbiakban: Megrendelő vagy Vevő) a megrendelésével a feltételeket elfogadja, ezért kérjük, megrendelésének véglegesítése előtt jelen szabályzat rendelkezéseit feltétlenül olvassa el!
Jelen szabályzat elfogadásával Ön elfogadja a a vásárlási feltételeket!


Tartalom

1. Jogszabályi háttér
2. Céginformációk
3. Megrendelők adatainak kezelése, a regisztráció és annak megszüntetése
4. Megrendelés
5. A szerződés létrejötte
6. A szerződés tárgya
7. Árak
8. Fizetési feltételek
9. Szállítási feltételek
10. A szerződéstől való elállás joga és annak korlátozása távollevők között kötött szerződések esetén
11. Termékgarancia és visszaküldés feltételei
12. Felelősség korlátozása/kizárása


1. Jogszabályi háttér:

* 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.),
* 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről (Kormr.)GY.I.K. http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/vasarlas/internetes/elallasi_hianya.html

* 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Adatvédelmi tv.)

* elállási jogról (ezen termékek az egészségvédelmi és higiéniai termékek közé sorolandó http://www.magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/elallasi-jog-hianya.html#mikor-veszitjuk) részletesen:

http://www.magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/elallasi-jog.html

 


2. Céginformációk:

Szolgáltató neve:
ALL-FEDER KFT.

Képviselője:
Baranyi Norbert

Székhely:
6900 Makó, Szegedi u. 9-13.

Telephely:
6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 59.

6000 Kecskemét, Munákcsy utca 19. Fsz.1 sz. üzlet - (Kápolna utca 21. néven hírdetjük a könnyebb megtalálás érdekében!)


Adószám:
11679709-2-06

Bankszámla száma:

Budapest Bank Zrt.

10102842-03638200-01005000

Cégjegyzékszám:
06-09-014785

Telefonszám:
+36-30-488-0260

E-mail:
allfederkft@gmail.com

Panaszokkal fordulhat az Országos Fogyasztóvédelmi Felügyelethez:http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/index.html

3. Megrendelők adatainak kezelése, a regisztráció és annak megszüntetése:

3.1 A Weboldalon megadott adatait kiemelt biztonsággal kezeljük, és az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A Megrendelőnek a regisztráció folyamán meg kell adnia személyes adatait (név/cégnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kérjük be és tároljuk. Ügyfélszolgálatunk a Megrendelő által megadott adatokat arra használja, hogy indokolt esetben felvegye a megrendelővel a kapcsolatot.
Alkalmanként hírlevelet küld, tájékoztat aktuális akciókról, információkról! (A hírlevélről szabadon leiratkozhat, amennyiben nem tart rá igényt!)

3.2 Amennyiben a regisztrációnál megadott adatokban hibát, vagy hiányosságot észlel, kérjük, jelezze azt e-mailben. A regisztrációval rendelkezésünkre bocsátott adatokat tároljuk, és szigorúan bizalmasan kezeljük. Azokat semmilyen körülmények között nem adjuk tovább, nem tesszük hozzáférhetővé, nem hozzuk nyilvánosságra (kivéve a kötelező jogszabályi előírásokban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség, illetve a szállító részére a kiszállításhoz szükséges adatok).


4. Megrendelés:

4.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.
Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a megadott telefonszámon vagy e-mail címen készséggel állunk rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal hozzánk, elérhetőségeink az 2. pontban találja.

4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

4.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.5. A megrendelés során a szállításhoz szükséges további adatokat kell megadni. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el és a rendelést elutasítjuk. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.
Amennyiben a regisztrált adatok vagy a megrendelés során megadott további adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy jelen szabályzatnak, a rendelést töröljük.

4.6. A megrendelések érvényességét telefonon ellenőrizhetjük, ezért kérjük, hogy a telefonszámát minden esetben adja meg! Telefonszám és email cím megadása nélkül a megrendelést nem áll módunkban teljesíteni!

4.7. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen szabályzat kikötéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.8. A visszaigazolás

A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
A rendelést e-mailben és – külön kérésre – telefonon visszaigazoljuk.

A Szolgáltató a megrendelt árucikk(ek) sajátosságai alapján (így az árucikkek egyedisége, értékesíthetősége, a megrendelés volumene, értéke) a visszaigazolásban határoz arról, hogy a visszaigazolással a szerződés létrejön (így „távollevők között kötött szerződés” jön létre, a.) pont) vagy a szerződés létrejöttéhez (a megrendelésnek és a visszaigazolásnak megfelelő) írásbeli szerződés megkötését kívánja meg (lsd. b.) pont).

a.) Amennyiben a megrendelésnek megfelelő visszaigazolás szerint a szerződés a visszaigazolással létrejön, azaz a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz, úgy a Felek között „távollevők között kötött szerződés” jön létre a Kormr. szerint. Ebben az esetben az Ügyfél az elállási jogát a 10. pontnak megfelelően gyakorolhatja.

b.) Amennyiben a Szolgáltató a megrendelt árucikk(ek) sajátosságai alapján úgy határoz, hogy a visszaigazolással a szerződés még nem jön létre, hanem a szerződés írásbeli megkötését kívánja meg, úgy a megrendelés és a visszaigazolás alapján előkészített írásbeli szerződést elektronikus úton megküldi az Ügyfélnek. Az Ügyfél az írásbeli szerződést kinyomtatva és aláírva postai úton vagy személyesen visszajuttatja a Szolgáltatóhoz. Az Ügyfél az általa aláírt szerződést 5 napon belül köteles a Szolgáltatóhoz eljuttatni, e határidő elteltét követően a Szolgáltató mentesül ajánlati kötöttsége alól. Az írásbeli szerződés a Felek aláírásával jön létre.

4.9. Annak érdekében, hogy az Ügyfél a megrendelését megelőzően megtudhassa, hogy a megrendelése alapján a szerződés kizárólag távközlő eszköz alkalmazásával létrejöhet-e („távollevők között kötött szerződés”), az Ügyfélnek lehetősége van a megrendelését megelőzően ajánlatot kérni.5. A szerződés létrejötte:

A szerződés az ALL-FEDER KFT. mint Eladó/Szolgáltató és a Megrendelő mint vevő között jön létre.
A Megrendelő ad megrendelést, melyben kiválasztja a termékeket, valamint a szállítási időt és helyet. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

a.) „távollevők között kötött szerződés” esetén (4.8 pont) a megrendelést a Szolgáltató fogadja el a visszaigazolással, ezzel jön létre a szerződés.
b.) Írásban kötött szerződés esetén a felek általi aláírással jön létre a szerződés

A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve magyar.


6. A szerződés tárgya:

A szerződés tárgya a Webáruházban található valamennyi árucikk közül a Megrendelő által megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt termékek.
Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az adott termékhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.


7. Árak:

A Weboldalon a termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a Szolgáltató a rendelést visszaigazolja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a visszagazoláskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszaigazoló e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.


8. Fizetési feltételek:

Az előre pontosított végösszeget:
- készpénzben, átutalással bankszámlára, utánvéttel, futárnak


8.1 Készpénz fizetéskor a Megrendelő a termék átvételekor köteles kifizetni a futár szolgálat illetékes emberének.

8.2 Amennyiben az ügyfél a bankszámlára utalást válassza, abban az esetben köteles a termék ellenértékét 5 munkanapon belül teljesíteni!

9. Szállítási feltételek:

9.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül.
A kiszállítás költsége az adott rendelési mennyiség, kiszállítási cím alapján rendelésenként egyedileg kerül kiszámításra. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

9.2. Szolgáltató lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál.
Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Weboldalon írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

9.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük, még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.
A meghiúsult kiszállításból eredő károkat, amennyiben ez a Megrendelő hibájából történik, annak mindennemű költségeit Megrendelőnek kell megtérítenie.

9.4. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén nyitva tartási időben:

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 59.

Hétfő-Péntek: 9 - 17.
Szombat - Vasárnap: Zárva

9.5. A termék kiszállítása korábban is megtörténhet a vevőnek! Ettől függetlenül a vevő köteles a 4.8 pontban foglaltaknak eleget tenni!

9.6. A kiszállítás szerződött futárszolgálattal történik, ahol a vevő az áru átvételét igazolja! Amennyiben a termék ára nem érkezik meg a vevőtől az ALL-FEDER Kft. bankszámlájára, úgy az eladó a jogszabályokban hatályos módon követelheti a termék árát, amelynél au ügyvéd, per költségét és a további felmerülő költségeket is a vevőre ruházza át!

10. A szerződéstől való elállás joga és annak korlátozása távollevők között kötött szerződések esetén:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a Megrendelőnek joga van az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállni. Jelen esetben higéinai termékekről beszélünk, ahol a visszavásárlás joga megkérdőjelezhető!
A rendeléstől való elállást minél hamarabb jeleznie kell felénk telefonon vagy e-mailben. Ebben az esetben a Megrendelő által kifizetett összeget az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatérítjük, AMENNYIBEN A TERMÉK NEM KERÜLT HASZNÁLATBA! Az áru visszajuttatásának költségeit a Megrendelő viseli. A vételár visszatérítése az áru visszajuttatása után lehetséges. Az árucikk csak az eredeti garanciális okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza. Mivel a webáruházban többnyire ruhaneműket forgalmazunk, így csak sértetlen, hibátlan terméket vagyunk köteles visszavenni, melyen a címke se sérült, és a termék használatba vétele nem történt meg!

A Fogyasztót nem illeti meg a vásárlástól való elállás joga:

Jelen termék esetén a fogyasztó higénés terméket vásárol, ezért az elállás joga megkérdőjelezhető, a visszavásárlás egyedi elbírálás jogával él az eladó! Használatba vett párnát, paplan, ágyneműt nem minden esetben áll módunkba visszavenni, ahogy a törvény a higéniai termékekről nyilatkozik!
• szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a 14 munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a Vevő beleegyezésével megkezdte
• olyan áru értékesítése illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ
• olyan áru értékesítése esetében, amely a Fogyasztó személyéhez kötött (egyedi megrendelések), továbbá olyan higéniai termékek, melyek használatba vétele megtörtént (esetünkben az ágynemű termékei)


11. Termékgarancia és visszaküldés feltételei:

Az ALL-FEDER KFT. garanciát ad minden termékre. 3 HÓNAP GARANCIA jár a termék kizárólag annak anginjára (tokra), és varrásból eredő hibákra (kizárólag rendeltetés szerű használat esetén)
A jótállási határidő a Vevő részére történő átadás napjával kezdődik. Annak érdekében, hogy a Fogyasztó igénybe vehesse a jótállási szolgáltatásokat, rendelkeznie kell a vásárlást igazoló blokkal vagy számlával. A jótállás időtartama alatt az eredeti csomagolást lehetőség szerint meg kell őrizni. A garancia csak a termék rendeltetésszerű használata esetén érvényes.


12. Felelősség korlátozása/kizárása:

Az ALL-FEDER KFT. nem tartozik felelősséggel a Weboldal oldalain külső behatolás által okozott károkért, illetve bármilyen, a Weboldalt üzemeltető szolgáltatók által okozott információtovábbítási késedelemért, számítógépes vírus, vonal- illetve rendszerhibából keletkezett károkért.
Webáruházunkban található információk alapján vásárolt termékek felhasználása a Vevő felelőssége. Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetés szerinti felhasználásból származó semmiféle veszteségért, vagy kárért.

Jogok érvényesítése:

http://www.magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/jogaink-ervenyesitese.html
 

Baranyi Norbert
ügyvezető
Message Us